Kuhu minu raha läheb?

In English Jaga
?
×

Sinu isiklik maksukoormus

Meieraha pakub Sulle võimalust hinnata, milline on Sinu isiklik ja tegelik maksukoormus. Kuna meil on erinevad sissetulekud – palk, ettevõtlustulu, pension, lisaks ka erinevad igaühe tarbimine ja muud kulud, siis tuleb tegeliku maksukoormuse hindamiseks võtta arvesse päris palju erinevaid andmeid.

Maksude arvestamise valemid on aga üldjuhul kõigile samad. Sisesta allpool oma tulud ja kulud ning saad teada, kui palju tegelikult tasud riigile erinevaid makse.

Erinevad maksuliigid

Tulu- ja sotsiaalkindlustusmaksusid kogutakse töötasult (nii tööandja poolt juurdemakstava kui ka sellest kinni peetava summana). Lisaks tasud järelejäänud tulust ostusid tehes käibemaksu. Kui ostad kaupu nagu alkohol ja tubakas, siis nendelt tasud aktsiise. Seega maksustatakse Sulle laekuvat tulu vähemalt kaks, mõnikord ka kolm korda. Kõik need maksud kokku moodustavadki tegeliku maksukoormuse.

Kuhu Su raha läheb?

Lisaks oma maksukoormusele saad läbi Meieraha ka teada, kuhu su raha riigieelarves läheb. Arvestades kogu valitsussektori (s.t nii keskvalitsuse, kohalike omavalitsuse kui sotsiaalkindlustusfondide) kulusid, näitame, kui palju Su maksudest läheb näiteks valitsusaparaadile, riigikaitsele, haridusele, sotsiaalkaitsele ja teistele valdkondadele.

Täpsemalt sellest kuhu Sinu raha läheb loe Praxise blogist. Kui soovid näha, milline on riigieelarve kokku, vali menüüst Riigieelarve.

Üldine maksukoormus

NB! Siinne tegelik maksukoormus ei ole sama, mis riigi üldine maksukoormus. Rahvusvahelises võrdluses kasutatava üldise maksukoormuse näitajana kasutatakse riigi poolt maksudena kokkukogutava tulu suhet SKP-sse. Maksude ja maksukoormuse kohta loe lähemalt rahandusministeeriumi kodulehelt.

Sisesta oma brutopalk

Näide: Valimata
  • Tühi
  • Lihttööline
  • Keskmine pensionär
  • Tippspetsialist
Täpsusta
Vähem detaile

Tulud

Töötasu
€ kuus ?
Pension
€ kuus ?
Dividendid
€ aastas ?
Kapitalitulu
€ aastas ?
Erisoodustused
€ kuus ?

Kulud

Maamaks
€ aastas ?
Autokütus
€ kuus ?
Õlu, siider, vein
€ kuus ?
Kange alkohol
€ kuus ?
Suits ja tubakas
€ kuus ?
Elekter
€ kuus ?
Säästud
€ kuus ?
Õppekulud maksusoodustusena
€ kuus ?
Eluasemeintressid maksusoodustusena
€ kuus ?
Annetused MTÜ-dele (VV nimekirjas)
€ kuus ?
III samba
sissemaksed
€ kuus ?

valitsussektor

riigikaitse

sisekaitse

majandus

keskkonnakaitse

haridus

kultuur

tervishoid

sotsiaalkaitse

Minu tegelik maksukoormus

ehk kuus

Ilma sotsiaalkindlustusmakseta: